Landmeten

Opmetingsplannen

Een opmetingsplan, afbakeningsplan of opsplitsingsplan zijn initieel hetzelfde. Het omvat een plan van een opgemeten toestand waarbij een analyse van de bestaande grenzen werd gedaan of, in het geval van een opsplitsingsplan, nieuwe grenzen werden vastgelegd.

Waarom een opmetingsplan?

Een opmetingsplan kan door de wet opgelegd worden of kan dienen om uw grens met uw buur te analyseren. De vormvereisten van het plan zijn over het algemeen identiek en worden middels het decreet betreffende de voorafgaandelijke prekadastratie vastgelegd.

Wanneer verplicht?

De wetgeving legt vast dat een opmetingsplan verplicht wordt wanneer een deel van een perceel verkocht wordt.

Indien in de woonzone (met landelijk karakter) een splitsing gebeurt waaruit minstens één lot voor bebouwing vatbaar is, kan de opsplitsing enkel door middel van een voorafgaande verkavelingsaanvraag, dit is een administratieve procedure.

Indien bovenstaande niet het geval is en u bijvoorbeeld slechts een deel van de tuin wil afsplitsen om aan uw buur te verkopen, dan is in de meeste gevallen* een gewone opsplitsing zonder verkavelingsvergunning mogelijk.

Het deel dat onderdeel uitmaakt van de verkoop, moet verplicht opgemeten worden en ter prekadastratie ingediend worden bij de AAPD (Algemene Administratie Patrimonium Documentatie).

Middels deze prekadastratie krijgt het opmetingsplan een planrefertenummer en krijgt het opgemeten lot een gereserveerd perceelsidentificatie. Beide nummers zullen in de verkoopakte worden overgenomen zodoende het plan met bijhorende coördinaten van het lot teruggevonden kan worden in de database van de AAPD.

Als het opmetingsplan voor prekadastratie gebruikt wordt, noemt men dit ook het afbakeningsplan.

*in de meeste gevallen is een gewone opsplitsing mogelijk, tenzij het af te splitsen deel gelegen is in een niet-vervallen goedgekeurd verkaveling. In dat geval dient u een bijstelling van verkaveling aan te vragen alvorens u de opsplitsing mag doen.

Vraag uw opmeting of opsplitsing hier aan