Stedenbouwkundig attest

Algemeen

Stedenbouwkundig attest vs. verkavelingsaanvraag

Een stedenbouwkundig attest is analoog aan de verkavelingsaanvraag als het gaat over de inhoud van het dossier. Procedureel kan een stedenbouwkundig attest aangevraagd worden wanneer er geen opsplitsingen gebeuren in de eigendom. 

Geen opsplitsing = geen verkaveling = stedenbouwkundig attest. 

Echter is er een juridisch verschil tussen een stedenbouwkundig attest en een verkavelingsaanvraag. Het verschil ligt in de rechtszekerheid die gepaard gaat met de beslissing van beide aanvragen.

Zo is een positief stedenbouwkundig attest niet vergelijkbaar met een vergunning. Het is slechts een principieel akkoord tussen de gemeentelijke overheid en u als aanvrager dat, indien u binnen de twee jaar na het verkrijgen van het positief attest een bouwaanvraag doet die voldoet aan de voorschriften zoals opgesteld in het stedenbouwkundig attest. Echter aangezien het hier gaat over een principieel akkoord werden er geen adviezen gevraagd bij andere overheidsinstanties. Zo kan het voorvallen dat bij het indienen van een bouwaanvraag, wel advies gevraagd wordt én dat deze negatief geadviseerd wordt aan de gemeente. Vaak resulteert een negatief advies van een hogere overheidsinstantie tot een weigering van uw bouwaanvraag. De reden hiervoor is dat deze adviezen, binnen hun eigen beleidsdomein, bindend zijn en dat de gemeente hierin volgt.

Wij bij Geo-Saed trachten steeds een verkavelingsvergunning aan te vragen indien de mogelijkheid bestaat.

Twijfelt u welke van deze twee procedures u kan opstarten, vul hieronder ons formulier in om een afspraak te maken. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing.

Hieronder vindt u het verschil tussen de twee soortgelijke aanvragen.

Stedenbouwkundig attest

  • Zelfde vorminhoud als verkaveling
  • Geen proceduretermijnen vastgesteld
  • Bij positief advies, 2 jaar geldig
  • Slechts principieel akkoord
  • Geen beroep mogelijk tegen beslissing

Verkavelingsaanvraag

  • Zelfde vorminhoud als stedenbouwkundig attest
  • Vastgestelde procedure(termijnen)
  • Positieve beslissing => 5/10 jaar geldig of onvervalbaar (zie vervaltermijnen verkavelingen)
  • Vergunning => zakelijk uitvoerbaar recht
  • Beroep mogelijk tegen beslissing van de gemeente

Waarom een stedenbouwkundig attest?

Een stedenbouwkundig attest wordt hoofdzakelijk gebruikt om af te toetsen of een toekomstige bouwaanvraag van een woning, appartementenblok, gebouwencomplex, en dergelijke meer enigszins positief onthaald zou worden door de administratie van de gemeente en het schepencollege.

Het voordeel van deze aanvraag is dat er schetsmatig een principieel akkoord gevormd kan worden, zonder een volledig uitgewerkte bouwaanvraag te moeten laten opmaken en in te dienen. Dit zorgt in eerste instantie dat u met een financieel minimum het standpunt van de gemeente kent.

Maak hier snel uw afspraak om uw stedenbouwkundig attest aan te vragen