Verkavelingen

Algemeen

Indien u in het bezit bent van een grond gelegen in de woonzone die vatbaar is om opgesplitst te worden in meerdere bouwloten of bouwgronden, dan heeft u hiervoor in de meeste gevallen een verkavelingsvergunning nodig.

Lees hier meer over de juridische karakteristieken van verkavelingsaanvragen en de verkavelingsvergunning en lees hier meer over onze werkwijze.

Een verkavelingsvergunning is verplicht wanneer u een eigendom opsplitst waaruit ten minste één deel vatbaar is voor bebouwing*.
De verkavelingsvergunning heeft rechtszekerheid aan de koper en de verkoper van de grond omtrent de mogelijkheden. Beide partijen zijn hierdoor beschermd waardoor conflicten tussen koper en verkoper vermeden kunnen worden.

Indien er aan een lot of een perceel een niet-vervallen goedgekeurde verkaveling gekoppeld is, mag de Notaris in de verkoopakte akteren dat het om een bouwgrond gaat. Zoniet, dan kan deze enkel spreken over een “grond gelegen in de woonzone”.

Maak hier snel uw afspraak